Nieuws

Tienen legt samenscholingsverbod op in omgeving Oude Kleerkopersstraat: "Inbreuken bestraft met boete van 100 tot 350 euro"

De stad Tienen legt een samenscholingsverbod op in sommige straten in het centrum. In de Oude Kleerkopersstraat en de omgeving mag je niet meer met meer dan twee personen halt houden. De maatregel komt er na maandenlange politie-interventies en klachten over geluidsoverlast, hinder en intimidatie. 


Lees hier het officiële bericht van de stad Tienen:

Samenscholingsverbod Oude Kleerkopersstraat en omgeving

Naar aanleiding van herhaaldelijke politie-interventies en klachten over geluidsoverlast en diverse vormen van hinder en intimidatie in de Oude Kleerkopersstraat en de onmiddellijke omgeving, heeft burgemeester Katrien Partyka een politieverordening uitgevaardigd. Deze politieverordening legt een samenscholingsverbod op in de Oude Kleerkopersstraat en een aantal straten rondom.

Concreet gaat het om de volgende straten:

Oude Kleerkopersstraat, Minderbroedersstraat (vanaf huisnummer 33 tot hoek Torsinplein), Torsinplein, Hoegaardenstraat (vanaf Torsinplein tot hoek Sint-Katharinastraat), Meendijkstraat (vanaf Hoegaardenstraat tot Sacreasgang), Sacreasgang 

Onder een samenscholingsverbod wordt het samenkomen van meer dan 2 personen (vanaf 16 jaar) op het openbaar domein verstaan. Personen die zich van en naar hun woning in de betreffende zone begeven en geen halt houden op het openbaar domein, worden niet als ‘samenscholing’ aanzien. De verordening is van kracht vanaf 21 september tot en met 31 december ’23 en zal op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad bekrachtigd worden. De lokale politie waakt over de naleving ervan. Inbreuken worden bestraft met een administratieve geldboete van minimum 100 tot maximum 350 euro. Deze maatregel wordt genomen om de openbare rust te doen weerkeren.